sunnuntai 26. maaliskuuta 2017

Kestävän kehityksen sertifikaatti

Ammattiopisto Tavastia hakee tänä keväänä Oppilaitoksen kestävän kehityksen serfikaattia koko oppilaitoksen osalta (nuoret ja aikuiset).
Okka-säätiö on serfioinnin ylläpitäjä. Tästä pääset Okka-säätiön sivuille. (Opetus-, kasvatus ja koulutusalojen säätiö.) Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifointiin liittyvä ohjeistus ja materiaali löytyy täältä.

Ammattiopisto Tavastiassa alustava kartoitus sertifikaattia silmällä pitäen on käynnistynyt jo vuonna 2012. Jokaisesta nuorten perustutkinnosta on tehty opetuksen kestävän kehityksen itsearviointi vaiheittain vuosien 2012-2015 aikana. Oppilaitoksen ympäristöryhmä on ollut itsearviointien alulle panija ja huolehtinut ohjauksesta.

Tällä hetkellä kaikissa tutkinnoissa kestävän kehityksen itsearvioinnit päivitetään ja siirretään web-versioon. Nuorten ja aikuisten opiskelu on suurelta osin integroitu toisiinsa, joten sertifikaattia on järkevää hakea myös aikuiskoulutuksen osalta. Aikuiskoulutus itsearvoidaan koulutusaloittain.

Mitä kestävä kehitys on? Ykkösvastaus kaikilta on "lajittelua".  No sitäkin, mutta paljon paljon muuta.
Kestävä kehitys on oikeastaan kaikkea mahdollista.
1. Ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen
  • kuuluvat mm. vastuulliset hankinnat, kestävä kulutus, tuotteen elinkaari, jätteen synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys, uudelleenkäyttö, paperin säästäminen,  energian- ja veden säästäminen,  kuljetukset ja liikkuminen, ympäristön siisteys ja järjestys sisällä ja ulkona, ruokaan (mm. lähiruoka), ravintoon ja terveyteen (mm. tupakointi ja päihteet) ja ympäristön terveellisyyteen (mm. valaistus, lämpötila, sisäilman laatu, melu) liittyvät asiat

 2. Sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen
  •  kuuluvat mm. turvallisuus, henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi (mm. varhainen puuttuminen, tilojen viihtyisyys, tukiverkosto), kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy (mm. erilaisuuden hyväksyminen, kiusaamistilanteiden käsittely) opiskelijahuolto ja tukitoimet (mm. erityisopetus, kodin ja oppilaitoksen yhteistyö), kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (mm. paikalliset historialliset kohteet, perinteiset työmenetelmät ja -välineet, oppilaitoksen historia), monikulttuurisuus ja kansainvälisyys (mm. suvaitsevaisuus, tasa-arvoisuus, kv-toiminta)
Kotona

Kaukana

Kestävän kehityksen itsearvioinnit tehdään seuraavasti:
1. Kestävän kehityksen asioiden johtaminen

2. Kestävän kehityksen teemat (5)

Meidän valitsemamme teemat ovat nämä:
Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
Energia ja vesi
Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
Turvallisuus oppilaitoksessa (myös ekologinen kestävyys: kemikaalien ympäristöturvallisuus)
Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy


3. Nuorten ammatillinen peruskoulutus  (21 tutkintoa)
4. Ammatillinen aikuiskoulutus (6 koulutusalaa)

 Tässä oli esimakua ja tästä jatketaan seuraavassa postauksessa.

Postaus 11/100


Lähellä tuotettua

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti