sunnuntai 7. toukokuuta 2017

Teema 4 Turvallisuus oppilaitoksessa

Turvallisuus oppilaitoksessa sisältää myös kemikaalien ympäristöturvallisuuden (ekologinen kestävyys)
Oppilaitos on toteuttanut monipuolista ja jatkuvaa toimintaa yhden tai useamman lukuvuoden aikana mm.:

Turvallisuuskävelyt ja poistumisharjoitukset
- jokainen opiskelija käy rakennuskohtaisesti opettajansa johdolla turvallisuuskävelyn, missä tutustutaan oppimisympäristöön, varapoistumisteihin, sammutusvälineisiin ja yleiseen turvallisuuteen
- myös henkilöstö tekee turvallisuuskävelyn osastokohtaisesti
- poistumisharjoitukset järjestetään lukuvuosittain elo-syyskuun vaihteessa

Valvonta
- valvontakameroita on lisätty ja kulunvalvonta on järjestetty jokaiseen rakennukseen
- vartiointipalvelut ovat käytössä
- kokoontumisalueet merkitty "liikennemerkein"
- kuulutuksen toimivuus tarkistetaan säännöllisesti
 - alkusammutusvälineiden tarkistukset ja uusimiset on kirjattu hankintasopimuksiin

 Opetus
- oman alan työturvallisuus opetetaan opetussuunnitelman mukaan ja kirjataan päiväkirjaan
- uusiin työssäoppimispaikkoihin tehdään turvallisuusarvio (lomake)

Ohjeet
- väkivaltatilanteiden ohjeistus on tarkennettu
- eri alojen työtiloihin toteutettu turvallisuussäännöt (esim. rakennusala, työmaa-alue)
- toimintaohje kiusaamisen, häirinnän, väkivallan ja muiden kriisien varalle
- päihdetoimintamalli ohjaa päihdetoiminta-asioiden käsittelyssä
- salmonellatodistukset ravitsemispalveluissa
- kaikkien osastojen riskiarviointi tehty yhdessä henkilöstön kanssa ja toimenpiteisiin ryhdytty
- käyttöturvallisuustiedotteet on saatavilla teknokemian tuotteista
- omavalvontasuunnitelmat ovat käytössä ravitsemisalalla
- toimintaohjeet erilaisiin tapaturma- ja uhkatilanteisiin kirjattu pelastussuunnitelmiin

Esimerkkejä henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumisesta teeman toteutukseen:
Teematapahtumat ja koulutukset
- henkilöstöryhmiä on koulutettu turvallisuusuhkien varalta (poliisi)
- poistumisharjoituksia ja sammutusharjoituksia on järjestetty henkilöstölle sekä opiskelijoille
- on järjestetty liikenneturvallisuuspäivä yhdessä Liikenneturvan kanssa
- teemaviikolla IF:n edustaja kävi pitämässä luennon henkilöstölle työtapaturmista
- vuosittainen teemaviikko Yhteinen Tavastia (ent. Onnellinen oppilaitos), jossa turvallisuus ja opiskelijoiden hyvinvointiasiat esillä. Esim. luento nettikiusaamisesta
- henkilöstön ja opiskelijoiden työturvallisuuskorttikoulutukset järjestetään eri aloillaOhjeet ja toimintatavat
- pelastautumissuunnitelmat tehty kaikkiin rakennuksiin ja ohjeistettu henkilökunta niihin tutustumaan
- henkilökohtaisten suojainten käyttöä valvotaan alakohtaisesti
- silmäsuojien ja muiden turvavarusteiden käyttöpakko riskialaoilla ja -tiloissa, mm. rakennus ja metalliala
- henkilökunnan ensiaputaitojen ajantasaisuutta seurataan riskialoilla ja ohjataan koulutuksiin
- henkilöstön pyynnöstä eri turvallisuusriskiryhmissä on otettu käyttöön turvanapit ja vartijakutsupainikkeet
- rokotusohjelmaa tarkistettu tarttuvien tautien osalta
- jokaisen velvollisuutena on tarvittaessa tehdä turvallisuushavaintoilmoitus, ne ja työtapaturmat käsitellään työsuojelutoimikunnan kokouksissa.

Oppilaitos on vakiinnuttanut pysyväksi osaksi toimintaa yhteensä vähintään kolme teemaan liittyvää toimintatapaa tai teknistä ratkaisua, joilla on merkittävä vaikutus teeman toteutumiseen.

1. Turvallisuuskävelyt ja poistumisharjoitukset
Turvallisuuskävelyjen toteuttaminen osastoittain tarkistetaan, se on kirjattu opiskelijan perehdyttämisen seurantalomakkeeseen.
Työsuojelutoimikunta vastaa poistumisharjoitusten toteuttamisesta vuosittain.

2. Turvavälineiden hankinta ja käyttö
- turva- ja päätelasit henkilökunnalle niillä aloilla missä niitä tarvitaan (rakennusala, kiinteistö, talotekniikka, sähkö, metalli)
- turvavälineiden käyttö pakollista

3. Turva-arvi järjestelmään kirjataan vuosittain turvallisuuteen liittyvien havaintojen riskiarviot ja toimenpiteet vastuuhenkilöineen. Järjestelmä on sähköinen, ja sen ajantasaisuutta valvoo työsuojelupäällikkö.Ulkoisia yhteistyötahoja ovat mm. Työterveyshuolto, kaupungin / kunnan terveystarkastaja, pelastuslaitos, poliisi, vakuutusyhtiö IF, Työturvallisuuskeskus, KT Kuntatyönantajat, Tampereen teknillinen yliopisto, Työterveyslaitos, Kuningastalot, Opelix- hankkeen kouluttajat

Teemaan liittyviä kestävän kehityksen näkökohtia on parannettu oppilaitoksessa eri yhteistyökumppaneiden kanssa?
Ammattiopisto Tavastia on mukana Tampereen teknillisen yliopiston Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa hankkeessa 1.8.2015-30.9.2017 yhdessä muutaman muun koulutuksen järjestäjäen kanssa. Hankkeen tutkijan ja muiden osallistujien kautta on saatu asiantuntija- ja vertaistukea toimintatapojen kehittämiseen, esim. turvallisuus, työsuojelu- ja työterveysyhteistyö. Hankkeen tutkija on haastatellut yhden opettajan kultakin ammattiopiston osastolta hankkeen teemoihin liittyen ja laatinut haastatteluista raportin. Hankkeen tutkija on käynyt päälliköiden kehittämispäivässä kouluttamassa hankkeen teemoista.

Henkilökunnalle ja opiskelijoille järjestettyihin rakennuskohtaisiin infotilaisuuksiin sisäilma-asioista ovat osallistuneet tutkimusinsinööri ja työterveyslääkäri. Terveystarkastajan kanssa on tehty yhteistyötä. Korjauksissa on käytetty turvallisia ja terveellisiä työtapoja. Kirjojen ja papereiden siirrosta sisäilmatilanteissa on saatu ohjeistusta sekä Työterveyslaitokselta ja että tutkimusinsinööriltä.

Postaus 20/100 Teksti on syntynyt yhteistyössä teemaa itsearvioitaessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti